Taloushallinnon prosessien kehittäminen

Taloushallinnon prosessit ja mittarit kuntoon!


Tukeeko taloudellinen raportointi oikeasti päätöksentekoa ja kannattavuuden varmistamista? Saako tulostietoja odottaa? Tuleeko samasta asiasta monenlaista tietoa eikä ole varmuutta mikä on totuus? Ovatko ennusteet luotettavia? Tuleeko jatkuvasti yllätyksiä?


Taloushallinnon prosessit koetaan usein kompleksisina ja vaativina. Mielestämme kompleksisuus syntyy melkein aina - ja selitettävistä syistä - organisaation sisällä ja olemme siksi löytäneet keinot, joilla läpinäkyvyyttä ja selkeyttä voidaan nopeasti luoda kaikkeen raportointiin.


Ajattelemme jäykkien master data -rakenteiden ja sekavan toimintolaskennan ulkopuolelta ja tuomme käyttöön numeroiden selkeän jäsentelyn ja mittariston.