Vuokrajohtajuus

Vuokrajohtajuus


Henkilöstömuutokset ovat välillä odottamattomia ja niihin liittyy usein tarve pikaisesti paikata lähtevä kompetenssi. Vuokrajohtajuudella saadaan aikaa ja rauhaa miettiä vakituisesti palkattavan henkilön profiilia, mahdollisia organisaation sisäisiä siirtoja ja optimaalista ajankohtaa vakituisen henkilön sisäänajolle organisaatioon.


Vuokrajohtaja näkee avautuneen vakanssin ulkopuolisena tuorein silmin ja voi näin antaa oman näkemyksensä palkattavan henkilön toivetaustasta. Kokenut vuokrajohta hahmottaa nopeasti kriittiset asiakokonaisuudet ja liikkeellelähtö tapahtuu normaalisti muutaman päivän sisällä.


Kun vakituinen toimenhaltija on löytynyt, varmistaa vuokrajohtaja että kriittisimmät tehtävät siirtyvät saumattomasti. 


Interim-toimeksiannot pyritään aina sopeuttamaan täsmälleen toimeksiannon tarpeisiin ja ajankäytöstä sovitaan siksi viikoittain etukäteen. Työn etenemisestä tehdään viikoittainen yhteenveto, jossa kerrotaan tehdystä työstä, kriittisistä havainnoista ja annetaan ennuste seuraavan viikon ajankäytöstä. Näin saavutetaan puolin ja toisin optimaalinen resursointi.