Projektinjohto

Projektinjohto


Omasta organisaatiosta on usein vaikea irroittaa resursseja laajempien projektin johtamiseen. Lisäksi projektit saattavat politisoitua, mikä edelleen vaikeuttaa niiden läpivientiä. Ulkopuolinen resurssi, jolla on kokemusta erilaisten projektien johtamisesta, tuo hankkeeseen puolueettomuutta ja kykyä viedä hankkeen strukturoidusti läpi.


Projektin johtamissa on kyse tekijöiden ja sidosryhmien hallinnasta. Tämän onnistuessa, projekti etenee odotusten mukaisesti ja suurimmat yllätykset vältetään. Projektin menestyksekäs johtaminen ei välttämättä vaadi edes projektin syvällistä substanssiosaamista, vaan enemmän hahmottelukykyä ja läpivientikykyä.


Kerromme miellämme lisää kokemuksistamme PMO- ja projektinjohtotehtävistämme.