Käyttöpääoman optimointi

Käyttöpääoman optimointi


Käyttöpääomaa sitoutuu pitkin toimitusketjua, oli sitten kyse tuotevalmistuksesta tai palveluntuottamisesta - tai näiden yhdistelmästä. Näin ollen, käyttöpääoman hallinnan parantaminen koskettaa yleensä hyvin monta toimintoa yrityksen sisällä. Käyttöpääoman optimoinnilla voidaan merkittävästi parantaa yrityksen kassatilannetta, samalla kun parannetaan tuloksentekokykyä, mutta mielestämme käyttöpääoman optimointi pitää myös sisällään kassavarojen optimaalisen käytön toimitusketjussa. Kaiken ytimessä on loppupeleissä yhtiön pääoman tuoton pysyvä kasvattaminen.


Capital in motion on saavuttanut erinomaisia tuloksia eri tilanteessa olevissa yrityksissä eri toimialoilla. Metodologiaa on jatkuvasti kehitetty ja perustuu tänä päivänä vahvasti throughput-, theory of constraints-  ja cash accounting -ajatteluun.